xoves, 17 de xuño de 2021

MERCADO DAQUI DARREDOR

 


Cartaz        Solicitude para montar postos        Información para os postos

Iniciamos unha nova andaina coa organización do MERCADO DAQUÍ DARREDOR, un mercado para dar a coñecer os nosos produtos da horta, frescos ou transformados, a nosa artesanía, a nosa gastronomía, e para promover a reutilización cos postos de segunda man.


Admitiranse os seguintes postos:

- produto labrego

- artesanía 

- segunda man


O mercado nace con moita ilusión e ganas e, para empezar, imos  poñelo en marcha os primeiros e terceiros venres de mes en horario de tarde, desde as 6 ata as 10.


Tentarase organizar todos os días algunha actividade para a familia, entre as 7 e as 8 da tarde. Para este primeiro día contaremos cun pequeno roteiro para coñecer as plantas medicinais que hai á beira do río Pego.


Haberá sombra en toda a zona do mercado. En caso de choiva farémolo no interior do centro comercial nese mesmo terceiro andar.

martes, 23 de marzo de 2021

AXUDAS A AGRICULTORES PARA PROXECTOS DE CALIDADE

 RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR362A). 

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210305/AnuncioG0528-220221-0001_gl.pdfmartes, 23 de febreiro de 2021

AXUDAS A COMUNIDADES DE MONTES PARA A PREVENCION DE DANOS

 ORDE do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

+Info:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210216/AnuncioG0426-020221-0006_gl.pdf

PREMIOS AGADER ÁS INICIATIVAS DE DESNVOLVEMENTO RURAL

 RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural e se convoca, mediante tramitación anticipada de gasto, a décimo segunda edición (código de procedemento MR709A).

+Info:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210211/AnuncioO90-270121-0001_gl.pdf

AXUDAS DA DEPUTACIÓN: INVESTIMENTOS MEDIO AMBIENTE

 Programa DP0036, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente no 2021

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/09/2021_0000000910.pdf

 

AXUDAS DA DEPUTACIÓN: ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE

 Programa DP0031, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente no 2021.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/09/2021_0000000909.pdf

AXUDAS A COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS E EN MAN COMUN

 ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

 +Info:

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioG0426-250121-0001_gl.pdf