ONDE ESTAMOS

Podes localizarnos en:

Casa da Cultura do Concello de Brión
Carballeira de Santa Minia nº5
15865 Brión

Tlf.: 981 50 99 08

Correo electrónico: daquidarredor@gmail.com