xoves, 17 de xuño de 2021

MERCADO DAQUI DARREDOR

 


Cartaz        Solicitude para montar postos        Información para os postos

Iniciamos unha nova andaina coa organización do MERCADO DAQUÍ DARREDOR, un mercado para dar a coñecer os nosos produtos da horta, frescos ou transformados, a nosa artesanía, a nosa gastronomía, e para promover a reutilización cos postos de segunda man.


Admitiranse os seguintes postos:

- produto labrego

- artesanía 

- segunda man


O mercado nace con moita ilusión e ganas e, para empezar, imos  poñelo en marcha os primeiros e terceiros venres de mes en horario de tarde, desde as 6 ata as 10.


Tentarase organizar todos os días algunha actividade para a familia, entre as 7 e as 8 da tarde. Para este primeiro día contaremos cun pequeno roteiro para coñecer as plantas medicinais que hai á beira do río Pego.


Haberá sombra en toda a zona do mercado. En caso de choiva farémolo no interior do centro comercial nese mesmo terceiro andar.

martes, 23 de marzo de 2021

AXUDAS A AGRICULTORES PARA PROXECTOS DE CALIDADE

 RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR362A). 

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210305/AnuncioG0528-220221-0001_gl.pdfmartes, 23 de febreiro de 2021

AXUDAS A COMUNIDADES DE MONTES PARA A PREVENCION DE DANOS

 ORDE do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

+Info:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210216/AnuncioG0426-020221-0006_gl.pdf

PREMIOS AGADER ÁS INICIATIVAS DE DESNVOLVEMENTO RURAL

 RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural e se convoca, mediante tramitación anticipada de gasto, a décimo segunda edición (código de procedemento MR709A).

+Info:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210211/AnuncioO90-270121-0001_gl.pdf

AXUDAS DA DEPUTACIÓN: INVESTIMENTOS MEDIO AMBIENTE

 Programa DP0036, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente no 2021

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/09/2021_0000000910.pdf

 

AXUDAS DA DEPUTACIÓN: ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE

 Programa DP0031, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente no 2021.

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/02/09/2021_0000000909.pdf

AXUDAS A COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS E EN MAN COMUN

 ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

 +Info:

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioG0426-250121-0001_gl.pdf

 

xoves, 14 de xaneiro de 2021

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE POR EXPERIENCIA

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).


+Info: https://empregobrion.blogspot.com/

AXUDAS A EMPRESAS DE PRODUCION AGRICOLA PARA ENERXIAS RENOVABLES

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021 (código de procedemento IN421L).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0474-281220-0003_gl.pdf

AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS

 ORDE do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR443A).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0426-281220-0003_gl.pdf

INDEMNIZACIÓN POLO SACRIFICIO OBRIGATORIO DE ANIMAIS

ORDE do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR553C).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0426-231220-0001_gl.pdf
martes, 12 de xaneiro de 2021

AXUDAS SECTOR VITIVINICOLA: INVESTIMENTOS PARA ELABORACIÓN E COMERCIALIZACIÓN

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2021 (código de procedemento MR361A).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210112/AnuncioG0426-231220-0003_gl.pdf


AXUDAS PARA A PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR FAUNA SILVESTRE

ORDE do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos  danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MT809D).


+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210112/AnuncioG0532-221220-0001_gl.pdf


martes, 5 de xaneiro de 2021

DEPUTACIÓN CORUÑA: AXUDAS A CONTRATACIÓN E EMPRENDEMENTO DA MOCIDADE

Axudas da Deputación da Coruña para o fomento da contratación e do emprendemento de mozos/as de concellos de menos de 5000 habitantes ou de menos de 10000 con crecemento negativo, inscritos/as no programa de Garantía Xuvenil.


DEPUTACIÓN DA CORUÑA: PEL RELEVO, FOMENTO DA CONTRATACIÓN DA MOCIDADE

Axudas PEL RELEVO. Fomento da contratación da xuventude, dirixidas a afrontar o reto demográfico nos concellos de menor poboación da provincia da Coruña. Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Fondo Social Europeo (EMP POEJ)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/05/2020_0000009979.pdf


DEPUTACIÓN DA CORUÑA: PEL RURINNOVA, FOMENTO DO EMPRENDEMENTO NA MOCIDADE

Axudas PEL RURINNOVA. Fomento do emprendemento entre a mocidade, dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación da provincia da Coruña, Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Fondo Social Europeo (EMP-POEJ)

+Info: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/05/2020_0000009980.pdf