xoves, 19 de decembro de 2019

MEDIO RURAL: PROMOCION SECTOR VITIVINICOLA NO EXTERIOR


ORDE do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR440D).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191204/AnuncioG0426-221119-0003_gl.pdf


MEDIO RURAL: AMPLIACION ZONAS PRAGA COUZA GUATEMALTECA


RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada Tecia solanivora Povolny ou couza guatemalteca da pataca.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioG0426-021219-0001_gl.pdf


MEDIO RURAL: AXUDAS CREACION SUPERFICIES FORESTAIS


ORDE do 25 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR670B).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191205/AnuncioG0426-251119-0003_gl.pdf


MEDIO RURAL: AXUDAS CONTRATACION SEGUROS AGRARIOS


ORDE do 26 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2020

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191209/AnuncioG0426-281119-0001_gl.pdf


MEDIO RURAL: FOMENTO RAZAS AUTOCTONAS


ORDE do 15 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR536A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191213/AnuncioG0426-201119-0001_gl.pdf


MEDIO RURAL: AXUDAS A INVESTIMENTOS PRODUTOS VITIVINICOLAS


ORDE do 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR361A).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191216/AnuncioG0426-041219-0002_gl.pdf


MEDIO RURAL: PRIMAS DE MANTEMENTO


ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (código de procedemento MR674B).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191219/AnuncioG0426-111219-0001_gl.pdf