mércores, 26 de decembro de 2018

AXUDAS PROMOCIÓN SECTOR VITIVINICOLA


ORDE do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2019.

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181221/AnuncioG0426-131218-0001_gl.pdf