martes, 23 de febreiro de 2021

AXUDAS A COMUNIDADES DE MONTES PARA A PREVENCION DE DANOS

 ORDE do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

+Info:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210216/AnuncioG0426-020221-0006_gl.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario