xoves, 14 de xaneiro de 2021

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE POR EXPERIENCIA

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).


+Info: https://empregobrion.blogspot.com/

0 comentarios:

Publicar un comentario