xoves, 19 de decembro de 2019

MEDIO RURAL: PRIMAS DE MANTEMENTO


ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (código de procedemento MR674B).

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191219/AnuncioG0426-111219-0001_gl.pdf


0 comentarios:

Publicar un comentario